ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА ІНІЦІАТИВА

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

                     «ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА ІНІЦІАТИВА»

03062,м. Київ, пр-т. Перемоги 94/1, оф. 1,

Тел. +38(096)850-71-25 email: innovatfond@i.ua

cайт: inovat.in.ua

 КОД ЄДРПОУ 40174071

Вих. № 73-П   від  « 29 »  вересня   2016р.

 

                                                                                                    ГОЛОВІ

ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

                                                                                                                     А.В. ПАРУБІЮ

 

                                                                                                                          ГОЛОВАМ

                                                                                                          ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

                                                                                                                            ТА ГРУП                                                                                                                                                  

                                                                                                    

 

 

Шановні народні депутати України !

 

 

Наша організація разом з ГО “Всеукраїнське Об’єднання “Платформа Громадських Ініціатив”, ГО “Єдність Донбасу”, Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), ГО “ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ”, Соціально-Християнська партія, ГО “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній”, в рядах яких нараховується десятки тисяч членів та які на сьогодні базують свою діяльність на документі               ВГО “Інноваційний Фонд Народна Ініціатива” платформа діалогу громадянського суспільства з органами публічного управління”                               (скорочений варіант додається), доводимо до Вас що через необґрунтоване завищення цін на паливно-енергетичні ресурси та тарифів на комунальні послуги в рази в соціумі присутня думка, що Верховна Рада України разом з керівництвом держави обернена спиною до проблем народу і підтримує непрозорі схеми ціно та тарифоутворення які нав’язуються монополістами. Це дає масу підстав для політичних спекуляцій та підбурення протестних настроїв серед народу України.

Про ці настрої свідчать численні звернення профспілкових організацій, рішення обласних, районних, міських та селищних рад по організації  прозорої політики ціно та тарифоутворення на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в державі які приймалися за вимогами громад.  За останній час такі вимоги у великій кількості пройшли через всі Комітети Верховної Ради України, включаючи і профільні.

З метою  зменшення протестних настроїв населення потрібно негайно впроваджувати державний механізм, завдяки якому в найкоротший час може бути організовано введення прозорого ціно та тарифоутворення.

Таким державним механізмом є Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі ЄДСМ) яка була розроблена науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики          ім. В.М.Глушкова та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем НАН України ще у 2006 році за рекомендаціями Президії НАН України на доручення діючого на той час Уряду. До повного доопрацювання проекту ЄДСМ деякі її підсистеми в період з 1997р по 1999р успішно пройшли практичне впровадження у двох областях України – Запорізькій та Луганській.

На сьогодні в Україні функція організації системи моніторингу показників енергетичного балансу України та системи моніторингу за ефективним використання паливно-енергетичних ресурсів покладена на Держенергоефективності яке, на жаль, не має відповідної юридичної, методологічної, організаційно-технічної бази, а також фінансового та кадрового забезпечення для організації збору достовірної інформації в режимі реального часу та формування на цій основі енергетичного балансу країни, а також моніторингу динаміки його показників.

Неможливість впровадження ЄДСМ пов’язано з відсутністю діючого в державі Закону України Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (реєстр. №4844 від 17.06.2016 р), який доопрацьовано та  вже вшосте внесено на розгляд Верховної Ради України ( раніше двічі приймався в першому читанні).

Тепер про головне.

Проект Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за  паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги ” є “рамочним” та  у запропонованому вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави щодо створення системи, яка стала б підвалиною для формування цивілізованого конкурентного ринку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в Україні, покликаного забезпечити формування адекватної реаліям ціни на ці ресурси і послуги, не допускаючи суб’єктивного маніпулювання нею як заінтересованими господарюючими суб’єктами (монополістами), так і державою, запобігаючи формуванню тіньових схем отримання необґрунтованих надприбутків окремими ділками, структурних деформацій в економіці та фінансових дисбалансів у бюджетній системі. Час міфічних «економічно обґрунтованих тарифів», розрахунку яких ніхто ніколи не бачив в очі і шлях до яких, судячи з практики вітчизняного тарифоутворення, не має кінця, пройшов. Усі повинні платити справедливу, а такою є ринкова, ціну і забезпечити таку справедливість покликана саме ЄДСМ.

 

 

Впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом по:

 

  1. Зниженню загостреної на сьогодні соціальної напруги в суспільстві держави, пов’язаної з безконтрольністю та узаконенням корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно- енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.
  2. Забезпеченню громадського контролю у відповідних сферах економіки з метою не допущення адміністративного та фінансового впливу на громадянське суспільство, президентську, виконавчу, політичну та судову влади з боку монополістів.
  3. Досягненню Україною побудови прозорої цифрової економіки держави.

 

Виходячи з вищевикладеного закликаємо Вас вжити всіх необхідних заходів для негайного прийняття вищевказаного проекту Закону України.

 

 

Додатки на 2 аркушах

 

 

          З повагою

 

Голова Ради ГО                                                                             В. Нижник «Всеукраїнський Інноваційний                                                   тел:.(096) 856-71-25

Фонд Народна Ініціатива»

 

Голова ГО «Платформа                                                        Н. Федорчук Громадянських Ініціатив»                                                           тел:. (044) 255-21-14

 

 

Голова ГО «Єдність Донбасу»                                                          А. Марков

тел:. (044) 361-24-02

 

Голова Українська Спілка                                                С. Червонописький

ветеранів Афганістану                                                                      тел:. (044) 272-47-45

 

 

Голова ГО «Вільна Генерація»                                                           О. Сатов

тел:. (067) 500-44-75

 

Лідер Соціально-Християнської                                                О. Негребецький

 Партії                                                                                                    тел:. (097)525-30-42

                                                                      

Президент ГО «Міжнародна асоціація                                       Д. Чубенко термоенергетичних компаній»                                                     тел:. (044) 276-68-99

 3214123431241